muzeumgpe-chorzow.pl
Loading...

Dzień nieodpłatnego wstępu

Zarządzenie nr 19/2022

Dyrektora

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

z dnia 29 lipca 2022 roku

w sprawie ustalenia niektórych dni nieodpłatnego wstępu do

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

 

 

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(t.j. Dz. U. z 2020 poz.194) art. 10 ust 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach( t.j. Dz. U. z 2022 poz. 385) 

zarządzam, co następuje.

 

§ 1

Jeżeli dzień wolny od pracy przypada w poniedziałek w jego miejsce ustala się dzień nieodpłatnego wstępu do Muzeum we wtorek tego samego tygodnia.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Lilianie Kreis, specjaliście do spraw kadr i płac.