muzeumgpe-chorzow.pl
Trwa komunikacja

Cennik

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora
Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
z dnia 23.03.2022 r. numer 14/2022

BILETY WSTĘPU INDYWIDUALNE I IMPREZOWE

 • normalny - 15 zł
 • ulgowy* - 10 zł
 • specjalny** - 1 zł
 • rodzinny - 40 zł (dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci)
 • Msza Święta w kościele - 5 zł - bilet w sprzedaży tylko w kasie od ul. Kadeckiej

Uczestnicy programu "Karta Dużej Rodziny":

 • normalny - 7,50 zł
 • ulgowy* - 5 zł

Uczestnicy programu "Śląskie dla Seniora-Śląska Karta Seniora":

 • normalny - 5 zł

Karnet imienny na 10 wejść (ważny rok od daty zakupu) - 75 zł

Bilet z przewodnikiem:

 • normalny - 19 zł
 • ulgowy* - 14 zł
 • rodzinny 50 zł

 Bilet z przewodnikiem w języku angielskim:

 • normalny - 30 zł
 • ulgowy* - 25 zł
 • rodzinny - 80 zł

BILETY WSTĘPU GRUPOWE (grupa od 10 osób):

 • bez przewodnika - 10 zł/os.
 • z przewodnikiem - 13 zł/os.
 • z przewodnikiem w języku angielskim - 18 zł/os.
 • z zajęciami muzealnymi - 13 zł/os.
 • z przewodnikiem i zajęciami lub z podwójnymi zajęciami - 20 zł/os.
 • urodzinowe dla dzieci "Urodzinki w skansenie" w ramach wybranego pakietu tematycznego - 15 zł/os.
 • bilet specjalny dla opiekuna dzieci podczas "Urodzinek w skansenie" - 1 zł/os. (liczba opiekunów nie może przekroczyć liczby dzieci)

WSTĘP WOLNY W PONIEDZIAŁEK (nie dotyczy wstępu w ramach korzystania z usług).

* przysługuje uczniom, studentom, emerytom, opiekunom osób niepełnosprawnych, osobom uprawnionym na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, w przypadkach oreślonych w Cenniku Usług.

** przysługuje osobom niepełnosprawnym, dzieciom od 3 do 7 lat, opiekunom grup, w przypadkach określonych w Cenniku Usług.

Obniżone ceny biletów przysługują za okazaniem dokumentu potwierdzającego uprawnienie.